Transport – คมนาคม

Transport - คมนาคม

เปิดให้บริการ BTS สถานี “ห้าแยกลาดพร้าว”

สถานีห้าแยกลาดพร้าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...

People - บุคคล Politics - การเมือง Transport - คมนาคม

“นายกฯ” เปิด BTS ห้าแยกลาดพร้าว พร้อมให้ผู้โดยสารนั่งยาวจาก สมุทรปราการ ถึง ห้าแยกลาดพร้าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จำนวน 1 สถานี...