Politics - การเมือง

เขตบางซื่อ เลือกตั้งล่วงหน้า ช่วงใกล้ปิดหีบและเปิดหีบคัดแยกบัตร

การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตบางซื่อ ช่วงใกล้ปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 สำหรับที่นี่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 23,000 คน