People - บุคคล Politics - การเมือง

“ธนาธร” เปิดนโยบาย ลดความเลื่อมล้ำ แก้ รธน.

‘ธนาธร’ ย้ำว่าพรรคอนาคตใหม่ มีนโยบายที่มองไกลการแก้ไขปัญหาได้ไกลกว่า เพราะนโยบายของพรรคฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แต่เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดพร้อมกัน

(16 ธ.ค. 61) พรรคอนาคตใหม่ แถลงนโยบาย “เปิดวิสัยทัศน์ เปลี่ยนอนาคต” ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการแถลงเปิดตัวนโยบายของพรรคอย่างเป็นทางการ 12 นโยบาย ที่จะเปลี่ยนอนาคต สู่สังคมที่คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิด 3 นโยบายฐานราก โดยการ “ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอำนาจ กระจายคน กระจายงบ” , “ไทยเท่าเทียม สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร” และ “ปฏิวัติการศึกษา ลงทุนให้ถูกจุด ลดความเหลื่อมล้ำ”