Tag - กรุงเทพมหานคร

Social - สังคม

อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ

อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งอยู่ที่ : ซอยกานต์ประภา ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ เป็นหนึ่งใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร...

Politics - การเมือง

เขตบางซื่อ เลือกตั้งล่วงหน้า ช่วงใกล้ปิดหีบและเปิดหีบคัดแยกบัตร

การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตบางซื่อ ช่วงใกล้ปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562...

Transport - คมนาคม

รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางซื่อ

รถจักรยานยนต์รับจ้างขณะกำลังต่อแถวรับผู้โดยสารหน้าสำนักงานเขตบางซื่อ หลังประชาชนแห่เลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางซื่อ...

Transport - คมนาคม

รถไฟฟ้า BTS ขบวนใหม่ เตรียมให้บริการ สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ”สำโรง-เคหะฯ”

สำหรับช่วง 10 ปีแรกจะให้ BTS จัดเก็บค่าโดยสาร และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 11 BTS จะต้องจ่ายค่าเช่าให้กับกรุงเทพมหานคร ส่วนจะเป็นในรูปแบบใดจะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง...