Tag - รถไฟฟ้าสายสีเขียว

Transport - คมนาคม

เปิดให้บริการ BTS สถานี “ห้าแยกลาดพร้าว”

สถานีห้าแยกลาดพร้าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...