Tag - เขตบางซื่อ

Social - สังคม

อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ

อาคารสำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งอยู่ที่ : ซอยกานต์ประภา ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ เป็นหนึ่งใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร...

Politics - การเมือง

เขตบางซื่อ เลือกตั้งล่วงหน้า ช่วงใกล้ปิดหีบและเปิดหีบคัดแยกบัตร

การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตบางซื่อ ช่วงใกล้ปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562...

Transport - คมนาคม

รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางซื่อ

รถจักรยานยนต์รับจ้างขณะกำลังต่อแถวรับผู้โดยสารหน้าสำนักงานเขตบางซื่อ หลังประชาชนแห่เลือกตั้งล่วงหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ รถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตบางซื่อ...