Tag - เลือกตั้ง

Politics - การเมือง

เขตบางซื่อ เลือกตั้งล่วงหน้า ช่วงใกล้ปิดหีบและเปิดหีบคัดแยกบัตร

การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตบางซื่อ ช่วงใกล้ปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562...