Transport - คมนาคม

เปิดให้บริการ BTS สถานี “ห้าแยกลาดพร้าว”

สถานีห้าแยกลาดพร้าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และกรุงเทพฯดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเดินรถไฟฟ้าของโครงการ ซึ่งสถานีห้าแยกลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งคล้ายกับ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

ซึ่งกรุงเทพฯจะยังไม่เก็บค่าโดยสารจนกว่าจะหารือเรื่องสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าระหว่างกรุงเทพฯ และ BTS แล้วเสร็จ โดยจะกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสายสูงสุดไม่เกิน 65 บาท

สำหรับรูปแบบการเดินรถ สำหรับสถานีห้าแยกลาดพร้าว จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งเช้าและเย็นตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. และ 16.30-20.00 น. จะเดินรถมายังสถานีห้าแยกลาดพร้าวขบวนเว้นขบวนโดยสลับกับสถานีหมอชิต ขณะที่ช่วงเวลาปกตินอกเหนือช่วงเวลาเร่งด่วนและวันหยุด จะให้บริการทุกขบวน โดยกรุงเทพฯคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 70,000 ถึง 80,000 ต่อวัน และเชื่อว่าในปี 2562 จะเปิดเพิ่มอีก 4 สถานี และคาดว่าจะพร้อมให้บริการตลอดเส้นทาง ช่วงหมอชิต-คูคต ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมในปี 2564

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่

9 AUG 2019 : BTS opens Lat Phrao station. The first skytrain station on the northern extension of the BTS Green Line has opened for a trial run.(Nopparit Kamolsuwan/Brickinfo Media)

ซื้อรูปภาพนี้ กดที่นี่